Over Zeparo

Wie zijn wij,

Team Zeparo is opgericht door een groep mensen uit de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Team Zeparo neemt deel aan de Roparun ten behoeve van de kankerpatiënten die worden ondersteund door deze stichting.
ZEPARO staat voor: Vanuit ZEvenhuizen-Moerkapelle via PArijs naar ROtterdam. Team Zeparo loopt mee in de Roparun als team 70.

Inmiddels heeft team Zeparo alweer 13 jaar meegedaan aan de ROPARUN, de non-stop estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. In deze periode heeft ons team  ruim € 340.000 bijeengebracht ten behoeve van mensen met kanker en hun familie. Met dit geld is het mogelijk deze mensen in een moeilijke periode extra ondersteuning te geven. Vijf jaar geleden is de Roparun uitgebreid met de mogelijkheid om ook vanuit Hamburg te starten. Zeparo  zal in dit jaar weer starten vanuit Parijs.

Wat is onze doelstelling,

  • Minimaal € 20.000,- per jaar bijeen brengen voor de stichting Roparun, excl. onkosten en inschrijfgeld.
  • Teamleden komen uit of zijn nauw betrokken bij Zevenhuizen-Moerkapelle.
  • De Roparun in goede harmonie volbrengen.
  • Grote bekendheid verwerven in Zevenhuizen-Moerkapelle en omgeving.

 Roparun 2018

 De stichting Roparun zet zich in voor mensen met kanker en heeft als doel:

 ‘‘trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven‘’

 Team Zeparo blijft actief om zich ook in het komende jaar in te zetten voor dit goede doel. Wij kunnen uw steun en hulp in welke vorm dan ook heel goed gebruiken.

Uw bijdrage is van harte welkom!

Rekeningnummer Zeparo: NL15RABO0375002367

Schroom niet om contact op te nemen met een van onderstaande contactpersonen;

Ben van Yperen
Fazant 3
2761 SZ Zevenhuizen
tel: 0180-632934
mail: Ben.vanyperen@kpnmail.nl
Lenie van ’t Wout
Westland 2
2751 XN Moerkapelle
tel: 079-5936142
mail: wout0480@ziggo.nl